Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring – Alt du behøver å vite

Er du på utkikk etter en ulykkesforsikring? Enten det er til deg eller for hele familien din, kan du lese alt om ulykkesforsikring på denne siden. En ulykkesforsikring må ikke forveksles med en reiseforsikring eller uføreforsikring, da dette er forsikringer som har ulike funksjoner. En ulykkesforsikring kan tegnes for familier, barn eller enkeltpersoner og vil være gyldig i både arbeid og fritid.

Oppgaven til en ulykkesforsikring er å utbetale en erstatning til den forsikrede, dersom personen blir ufør, blir livsvarig medisinsk ufør eller dør etter en ulykke. Med andre ord gjelder ikke denne typen forsikring uførhet, død eller skader som har oppstått av andre grunner enn ulykker, som for eksempel sykdom.

Hvordan vil en ulykkesforsikring fungere?

Ingen drar ut på jobb en dag, eller kjører ned til butikken med en baktanke om at det kan skje en ulykke når som helst. Men sannheten er jo den at du vet aldri når en ulykke kan skje, hadde vi kunnet forutse dem, hadde vi tross alt sørget for at de aldri hadde funnet sted. Dessverre er det derfor sånn at i livet så kan ulykker skje, og i mange tilfeller skjer de gjerne i fritiden din, altså før eller etter arbeidstid.

Med en ulykkesforsikring vil du være forsikret mot det som kalles for personskade som et resultat av en ulykke, uansett om ulykken skjer i hjemmet ditt eller andre steder. Når en ulykke skjer og du har en ulykkesforsikring, vil utbetalingen komme i form av en engangssum. Dette kan gjelde utgifter til medisinsk behandling eller det kan gjelde dersom ulykken fører til varig medisinsk invaliditet. Denne vil beregnes ut fra forsikringsavtalen du har med selskapet du velger og også hva slags skade det gjelder.

Få den beste ulykkesforsikringen 2024

I likhet med en reiseforsikring, er det å ha en ulykkesforsikring i bakhånd, en trygghet. Ikke bare for at du skal kunne slappe av og vite at du får hjelp om du skulle komme utfor en ulykke, men også i forhold til din økonomi. Dette er nemlig gjerne et element som mange ikke tenker over i forhold til ulykker, nemlig økonomien som påvirkes i tillegg til den fysiske påkjenningen.

Så hvordan skal du kunne finne og velge den beste ulykkesforsikringen?

1. Undersøk om du allerede har en ulykkesforsikring gjennom jobben din. Vær oppmerksom på at denne ofte kun vil dekke tiden du er på jobb.

2. Er du kun dekket på jobb, tegn en ekstra forsikring som dekker deg i din fritid.

3. Før du kjøpet ulykkesforsikring, sett ut forsikringen din på anbud.

4. Gå til tjenestetorget.no og fyll ut dine opplysninger som vil bli sendt ut til ulike forsikringsselskap. De sender deg da selv sine tilbud og priser.

Hva påvirker prisen?

Når et forsikringsselskap skal beregne prisen på din ulykkesforsikring, vil det være en rekke ulike variabler som vil påvirke prisen du til slutt får oppgitt. Noen av disse tingene vil du selv ha muligheten til å påvirke, mens andre punkter vil ikke kunne endres av hverken deg eller selskapet.

Faktorer som du selvsagt ikke har muligheten til å påvirke selv inkluderer alderen din og din nåværende helse, da dette er to ting som alltid vil påvirke forsikringsprisen du får oppgitt. Enkelte ting som du derimot vil ha evnen til å påvirke i forhold til prisen du ender opp med, inkluderer hvor mye du ønsker å betale i forsikringspremie. Selvsagt vil valget av forsikringsselskapet til syvende og sist også kunne påvirke prisen.

For å få den beste prisen mulig, bør du også undersøke om du har tilgang på noen rabatter eller tilbud. Dette kan være gjennom ulike organisasjoner du er medlem i, sånn som OBOS, NAF eller LO.

Sentrale begrep

I likhet med en hvilken som helst annen type forsikring, vil det gjerne dukke opp ulike begrep som kan være nye for mange. Det kan være lurt å sette seg litt inn i hva disse begrepene betyr, for at du skal kunne forstå best mulig nettopp hva ulykkesforsikringen din dekker og hva den inkluderer. Vi gir deg en kort oversikt over begrepene som er hyppigst brukt.

Uførhet: En nedsatt eller menglende arbeidsevne. Dette er noe som gjerne vil dekkes av både folketrygden og en eventuell uføreforsikring om det er noe du har, enten privat eller gjennom arbeidsgiver.

Egenandel: Dette er summen som vil trekkes fra erstatningen du vil få utbetalt. Om du har en lav egenandel, betyr det at du får en høyere sum utbetalt, mens om du har en høy egenandel vil du få en lavere sum. Egenandel bestemmes av selskapet basert på risiko og også etter ditt eget ønske, noe som igjen vil påvirke pris.

Varig medisinsk invaliditet: En varig (ikke midlertidig) reduksjon av din fysiske helsetilstand. Dette er noe som avgjøres av en legespesialist og vil være uavhengig av arbeidsførhet, da dette vurderes separat.

Personskade: Skade på person som kan være enten psykisk eller fysisk. Dette er det forsikringsselskapet baserer eventuelle erstatningskrav på.

Invaliditetstabell: Helse- og omsorgsdepartementet sin tabell, denne vurderer skader på kropp ut fra faste prosentsatser. En vurdering ved hjelp av denne tabellen avgjør medisinsk invaliditet.

Dekningsgraden: Forteller deg hva forsikringen dekker, noe som vil avtales med forsikringsselskapet når du tegner forsikringen. Jo bedre (høyere) dekningsgrad du ønsker, jo høyere vil forsikringspremien være.

Forsikringspremien: Dette er det beløpet du betaler fast til forsikringsselskapet for å være forsikret, noe som kan skje månedlig, hvert kvartal eller årlig i de fleste tilfeller.