Studentforsikring

Alt i ett for deg som student

Nok en fast utgift er kanskje noe av det siste du ønsker å tenke på som student. Om vi forteller deg at den dekker både innboforsikring, reiseforsikring og ulykkesforsikring i ett, høres det kanskje ikke så ille ut likevel. Ved å gå til innkjøp av en studentforsikring, vil den nemlig dekke deg som student som befinner deg i aldersgruppen 20 til 34 år. Det er selvsagt noen unntak, som med alle forsikringer, men det skal vi gå nærmere inn på, her på denne siden.

Hele ordningen og tanken bak studentforsikring, var å samle alle de mest grunnleggende forsikringene i en enkelt pakke. Dette gjør det ikke bare enklere og mer oversiktelig for unge voksne å holde styr på sine forsikringer, men det gjør det også rimeligere for studenter som ofte ikke har den beste økonomien til å ha forsikring. Vi går gjennom alt du behøver å vite om studentforsikring på denne siden.

Hva dekker en studentforsikring?

Når du kjøper en studentforsikring, vil dette være en slags samlepakke av forsikringer. I de fleste tilfeller vil dette inkludere både en reiseforsikring, innboforsikring, uføreforsikring og ulykkesforsikring. Alle disse fire forsikringstypene har ulike funksjoner, som til sammen sørger for at du som student vil være best mulig dekket mot både uhell, ulykker og sykdom.

Ved at studentforsikringen inkluderer en innboforsikring, vil denne sikre alle dine eiendeler inne i boligen din. Dette er sikring mot både skader forsårsaket av hendelser som lekkasjer, brann eller andre naturskader, samt tyveri. En innboforsikring som dette er viktig å ha, både som student og resten av livet, enten du er leietaker eller eier egen bolig.

Ser vi på reiseforsikring som gjerne også er en del av studenforsikringen, vil dette være på plass for å hjelpe deg dersom du skulle bli syk eller skadet under en reise, miste bagasjen din eller ha behov for å kansellere reiser på grunn av uforutsette årsaker. Her kan det derimot være en god ide å også sjekke om du har en reiseforsikring også gjennom kredittkort du eventuelt har. For at den skal være gjeldende, må du huske på at deler av reisen må ha blitt betalt med det aktuelle kredittkortet.

I tillegg til innbo- og reiseforsikring, inkluderer gjerne en studenforsikring både ulykke- og uføreforsikring. Dette er to forsikringer som går ut på å utbetale deg en erstatningssum om du skulle havne i en alvorlig ulykke. Hendelser som gjør at du blir medisinsk invalid, fører til død eller blir alvorlig skadet er inkludert her. Disse forsikringene vil også dekke utgifter for behandling, både medisinsk, fysisk og psykisk, samt kompensasjon om du skulle bli syk eller havne i en ulykke som vil føre til langvarig arbeidsuføre.

Trenger jeg studenforsikring?

Mange studenter vil ofte spørre seg selv nettopp dette spørsmålet. Er det virkelig nødvendig med studenforsikring? Skremmende mange velger nemlig å ikke tegne opp en slik forsikring. I dag er det nærmere en tredjedel av studenter i landet som ikke har noen forsikring. Dette kommer av ulike årsaker som manglende økonomi, manglende kunnskap om forsikringer og også tanken om at forsikringer er noe for voksne som allerede har kommet seg ut i arbeidslivet.

Et godt eksempel på hvorfor det er en god ide å bruke penger på en studentforsikring, er at sannsynligvis vil du bo på en hybel under studenttiden. Denne hybelen vil være forsikret. Saken er derimot den at det er nettopp kun boligen som er forsikret av utleieren. Dermed vil kun alt som er fastmontert eller som allerede var der før du flyttet inn være forsikret. Med andre ord vil ingen av dine eiendeler være forsikret, verken bøker, møbler, klær, PC, mobil, kamera blir erstattet om de skulle bli skadet på noen måte.

Like viktig er reiseforsikringen som gjerne inngår i en studentforsikring. Hver eneste gang du er ute av boligen din, vil du nemlig dekkes av nettopp den reiseforsikringen. Ikke bare vil reiseforsikringen dekke deg som person, men også eventuelle eiendeler du har på eller med deg ute av huset. Dette gjelder enten de skulle bli stjålet eller skadd. Uansett om reisen er snakk om gåturen til nærmeste matbutikk eller den store sommerferien, vil reiseforsikringen gjelde. Kjedelig om laptop og mobil som du er avhengig av til dine studier skulle bli stjålet eller ødelagt når du er på besøk hjemme hos foreldrene dine.

I en undersøkelse fra 2007 ble studentene spurt om de hadde spesifikke studentforsikringer eller bare standarddekning for hjemmene sine. 35,2% oppga at de har brukt en spesifikk forsikring for studenter og de resterende 65,8 % svarte nei. Av totalt alle respondentene hadde 4% ingen forsikring i det hele tatt. Se figur 1.

Figur 1 – Andel av spesifikke studentforsikringer.

Sentrale begrep

Løsøre: Dette er bare et annet ord for innbo, og vil derfor være en del av innboforsikringen. Løsøre beskriver alle løse eiendeler som befinner seg inne i en bolig. Alt som ikke er montert fast på noen måte.

Forsikringspremie: Forsikringspremien er beløpet du betaler fast for å ha en forsikring. Dette kan være en årlig, halvårlig eller månedlig betaling til forsikringsselskapet. Dette kan du også noen ganger se omtalt som «premie».

Huseierforsikring: Dette kan også kalles for utleieforsikring. Det vil være den typen forsikring utleieren din gjerne har for bygget/boligen du leier. Denne forsikringen dekke kun bygg, hvitevarer og fastmonert innventar og vil derfor ikke dekke dine eiendeler.

Uhellsdekning: I de fleste tilfeller en del av innboforsikringen og vil dekke uhell som ay du mister mobilen i do.

Forsikringssum: Dette vil beskrive summen som forsikringsselskapet dekker når forsikringen må benyttes. Beløpet selskapet dekker, vil være avhengig av hva du selv betaler i forsikringspremie og egenandel. Forsikringssum kan også noen ganger omtales som «dekning».

Polise: Dette begrepet handler om en kopi av din kontrakt eller avtale med forsikringsselskapet. Denne skriftlige avtalen skal være tilgjengelig for begge parter for å fortelle hva forsikringen dekker.